Investeringsfocus

Credit Opportunities

Onze kernstrategie is het ‘Credit Opportunities’ fonds, een besloten fonds dat investeert in maatwerk financieringen in Nederland. Het fonds is gericht op kapitaalsbehoud via senior posities met zekerheden, waarbij extra rendement wordt gecreëerd door te delen in het succes van de onderneming.

De oprichters van Dexteritas startten in 2015 in private debt door het 1-op-1 structureren van maatwerk transacties met Nederlandse bedrijven. Het eerste Dexteritas Dutch Credit Opportunities Fund (DDCOF) werd gelanceerd in 2019 en is inmiddels succesvol geïnvesteerd. Sinds 2022 investeren wij vanuit het opvolger fonds met dezelfde strategie (DDCOF II).

Wij financieren bedrijven met sterke groei ambities (zowel organisch als door acquisities), bedrijven waar de eigenaars­structuur aan verandering onderhevig is, of waar er andere complexere financierings­vraagstukken zijn. Wij zijn ondernemende financiers en zoeken naar kansen waar anderen vooral obstakels zien. Waardecreatie staat voorop, gedreven door een duidelijke strategie en een sterk managementteam. In partnership met het management van het bedrijf willen wij die waardecreatie mogelijk maken.

Wij hebben brede investerings­mogelijkheden in de hele kapitaalsstructuur, van het meest senior niveau tot het meest risicovolle niveau. Bij al onze financieringen verwachten wij een vorm van risico­bescherming door middel van zekerheden en covenanten. De looptijd is afhankelijk van het onderliggende businessplan, maar altijd meerdere jaren (geen korte termijn overbrugging). Wij streven niet naar controlerende zeggenschap over het bedrijf.

Investeringscriteria

Dexteritas kan in een divers scala aan situaties een oplossing bieden. Wij hanteren nadrukkelijk geen vooraf bepaalde investeringscriteria aan de hand van ratio's of kengetallen en beoordelen iedere casus individueel.

De meeste van onze bedrijven voldoen wel aan de volgende kenmerken:

 • Hoofdkantoor of substantiële activiteiten in Nederland
 • Omzet groter dan €10m
 • EBITDA groter dan €1m
 • Totale kredietbehoefte tussen €5m en €20m
 • Bedrijven in alle sectoren, geen pure vastgoedfinanciering

Voorbeeld situaties

 • Snelle groei, organisch of door M&A
 • Weinig onderpand voor bankfinanciering (asset-light)
 • Familiebedrijven, management buy-out / buy-in
 • Acquisitiefinanciering, voor een enkele overname of buy & build strategie
 • Behoefte aan meer cashflow voor groei of investeringen
 • Beperkingen in reguliere (bank)financiering
 • Financiering van illiquide beleggingsfondsen (NAV financiering)
 • Specifieke activa met een contractuele kasstroom (bijv. royalties of IP met licentie inkomsten)
 • Secundaire transacties, overname van bestaande leningen in bijzonder beheer situaties

Investeringsproces

Na een korte analyse van het bedrijf, de sector en de kredietbehoefte kunnen wij snel aangeven of we een oplossing kunnen bieden. Op basis van gesprekken met het management en nadere analyse worden de hoofdlijnen van de financiering uitgewerkt in een offerte (term sheet).

Na acceptatie en ondertekenen van de term sheet volgt doorgaans een aanvullend onderzoek (due diligence), waarna de financieringsdocumentatie wordt opgesteld en de lening verstrekt. Het gehele proces kan binnen 8 weken worden doorlopen, hoewel sterk afhankelijk van de beschikbare informatie en specifieke situatie.