Dexteritas Investment Management B.V. (“Dexteritas”) lanceert vandaag met trots haar eerste fonds, het Dexteritas Dutch Credit Opportunity Fund (het “Fonds”).

Nederlandse MKB ondernemers vinden het sinds langere tijd moeilijk om adequate financiering bij hun banken te krijgen. Dexteritas wil daar nu verandering in brengen door het verstrekken van maatwerk financieringen aan middelgrote bedrijven in Nederland.

In de afgelopen jaren is er in de pers regelmatig geschreven over het gebrek aan financieringsmogelijkheden voor het Nederlandse MKB. Ondernemers klagen over de eisen die banken stellen, het ontbreken van flexibiliteit (“one size fit all” aanpak), onvoldoende kredietruimte en het gebrek aan alternatieven voor de weinige grootbanken in Nederland.

Via haar nieuwe investeringsfonds wil Dexteritas een alternatief bieden aan ondernemers in het Nederlandse MKB. Bedrijven die snel willen groeien (intern of door overnames), met een complex financieringsvraagstuk, of waar de eigendomsstructuur aan verandering onderhevig is vinden in Dexteritas de juiste financieringspartner. Het Fonds biedt daarbij maatwerk financiering aan, afgestemd op de daadwerkelijke behoefte en het onderliggende kasstroom profiel van de onderneming. De focus ligt op Nederlandse ondernemingen met een omzet tussen de €10 en €100 miljoen, met een totale kredietbehoefte vanaf €3 tot €30 miljoen.

Dexteritas is een zelfstandige investeringsmaatschappij, onafhankelijk van banken of andere financiers. De afgelopen jaren heeft Dexteritas al leningen in dit segment verstrekt uit eigen middelen. Nu de eerste closing van het Fonds is gerealiseerd zullen deze leningen uit het Fonds worden verstrekt, waarbij de ambitie is om het Fonds verder te laten groeien.

Folef Hooft Graafland, één van de managing partners van Dexteritas: "Wij zijn zeer blij met de belangstelling die investeerders voor ons Fonds hebben getoond en danken hen voor hun steun en vertrouwen. Gezien deze belangstelling hopen we het Fonds snel verder te laten groeien. Vanuit de markt van potentiële kredietnemers zien we een grote vraag naar onze producten."

De oprichters van Dexteritas komen uit de Nederlandse en internationale bank- en investeringswereld. Zij hebben allen ruime ervaring opgedaan met bedrijfsfinancieringen, met name op het gebied van overname- en groeifinanciering alsmede herfinancieringen en herstructureringen.

Neem graag contact op voor meer informatie of kijk op onze website www.dexteritas.nl

Volgende bericht